Odbiór mieszkania, o czym warto pamiętać

Przed przystąpieniem do odbioru mieszkania zabierz ze sobą umowę kupna, rzut techniczny oraz szczegółową specyfikacją techniczną lub tzw. standard wykończenia wnętrz. Dokument ten powinien być załączony do umowy kupna.

Deweloper/ spółdzielnia ma obowiązek zawiadomić klienta o zakończeniu budowy oraz o decyzji w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wielorodzinnego.

Jeżeli chcesz samemu odebrać mieszkanie to pamiętaj by wziąć ze sobą:

 • taśmę mierniczą 5m
 • poziomicę 2m
 • kątownik
 • próbnik prądu
 • latarkę
 • oprawkę z żarówką

Podczas odbioru mieszkania sprawdź:

 • wymiary mieszkania
 • kąty, pionowość ścian
 • jakość wykonanych tynków, wylewek
 • stolarkę okienną i drzwiową
 • balkony, tarasy i wszelkie obróbki blacharskie tych elementów
 • kompletność instalacji: elektrycznej, gazowej, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji
 • poprawności działania urządzeń multimedialnych
 • kompletności urządzeń, liczników, wodomierzy i kluczy
 • stan techniczny obiektów dodatkowych, tj. garaży, komórek lokatorskich, stanowisk parkingowych

Wszystkie uwagi zapisz w protokole odbioru mieszkania. Tylko konkretne zapisy w protokole i odpowiednie daty gwarantują Ci wyegzekwowanie u wykonawcy usunięcia usterek w konkretnym terminie. Pamiętaj by protokół został podpisany przez każdą ze stron.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń