Gwarancja i rękojmia

Gwarancja i rękojmia

Prawa klienta 

Podpisanie przez kupującego protokołu zdawczo-odbiorczego uruchamia czas trwania gwarancji oraz rękojmi.
Gwarancja udzielana jest przez wykonawcę, dewelopera – gwaranta na określony czas (przeważnie dwa lata), powinno być w niej zapisane jakich elementów ona dotyczy. Gwarancja nie jest ona obowiązkowa, powinna ona być dostarczona wraz z umową kupna lub protokołu odbioru mieszkania.

Rękojmia udzielana jest kupującemu na mocy art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego:
„Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).”

Nie może być ona wypowiedziana przez dewelopera kupującemu, dotyczy przeważnie poważniejszych uszkodzeń, zaniechań funkcji obiektu. Kupujący ma prawo do dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi na okres 3 lat od przekazania mieszkania do użytkowania.

Zadzwoń