ADAPTACJA PROJEKTÓW

Dla Państwa potrzeb przygotujemy dokumentację projektową Państwa przyszłego domu, inwestycji.

 

Wraz z zespołem architektów pomożemy w dobrze najlepszego rozwiązania spełniającego Państwa wymagania.
Współpracujemy z biurami architektonicznymi, firmami posiadającymi w swojej ofercie projekty domów indywidualnych oraz typowych.

Zakres dot. adaptacji projektu obejmuje:

 • Pomoc w zakresie uzyskania wypisu z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie Warunków Zabudowy dla danej działki, terenu
 • Pomoc w uzyskaniu Warunków Technicznych przyłączy, tj. gazu, energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
 • Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000
 • Sprawdzenie zgodności dokumentacji z Warunkami Zabudowy lub Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Wykonanie Projektu Zagospodarowania działki wraz z naniesieniem projektowanego budynku oraz przyłączy instalacyjnych i zjazdu
 • Pomoc w wykonaniu badań i dokumentacji geologicznej
 • Adaptację projektu architektoniczno-budowlanego wraz z naniesieniem zmian wg uwag i zaleceń Inwestora, wykonanie projektu przyłączy oraz projektu zjazdu
 • Wykonanie informacji BIOZ
 • Uzyskanie innych dokumentów urzędowych, pozwoleń oraz oświadczeń
 • Złożenie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych
 • Złożenie dokumentacji w danym urzędzie administracji publicznej w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę

CENA ADAPTACJI DANEGO PROJEKTU USTALANA JEST INDYWIDUALNIE
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń